Eqylife

Eqylife


Ce este Eqylife

Eqylife este o disciplinã spiritualã, o practicã terapeuticã, o ştiinţã a vieţii.

Eqylife are urmãtoarele pãrţi importante:

1) prevenirea apariţiei bolilor, întãrirea sãnãtãţii, tratarea afecţiunilor,

2) întãrirea corpului şi a sufletului, prelungirea vieţii şi atingerea longevitãţii,

3) creşterea capacitãţii de cunoaştere,

4) armonizarea omului cu mediul înconjurãtor,

5) descoperirea capacitãţilor deosebite ale omului şi consolidarea lor

6) modelarea caracterului şi a moralei

Eqylife este o modalitate de exersare a corpului şi a “inimii” (sufletului), de cultivare a naturii şi a vieţii, o metodã idealã de transformare a organismului, de menţinere a unei bune stãri de sãnãtate, de vindecare a bolilor şi de atingere a longevitãţii, o artã demonstrativã, o “tehnicã de descãtuşare a înţelepciunii”. De asemenea, el este o ştiinţã ce înglobeazã mai multe ştiinţe, legatã îndeosebi de actualele ştiinţe naturale şi sociale, este “tehnica avansatã a tehnicilor avansate actuale.”

Eqylife are forme dinamice şi forme statice. Accentul se pune însã pe alternarea tehnicilor statice cu cele dinamice. Formele dinamice cresc energia şi vigoarea corpului, pe când cele statice acţioneazã asupra fluidelor corpului (sângele, saliva, sucurile gastrice, diversele secreţii ale glandelor, ş.a.m.d.) şi asupra stãrii interioare.

Caracteristicile Eqylife sunt:

comod, benefic sănătăţii şi longevităţii

“Comod” se referã la faptul cã nu sunt necesare condiţii speciale (aparaturã, loc sau îmbrãcãminte deosebitã) pentru a practica: se poate exersa indiferent de sex, vârstã, starea corpului, într-o încãpere sau în aer liber, pe vreme frumoasã sau urâtã, şezând, mergând, culcat, în timpul lucrului sau al repaosului ş.a.m.d.

Practica Eqylife duce la îndepãrtarea afecţiunilor, chiar şi la a celor existente în stare latentã, permite întãrirea sãnãtãţii şi în timp duce la atingerea longevitãţii. În acest fel omul poate trãi mult mai mult, iar bãtrâneţea sa va fi una decentã, plinã de înţelepciune, viaţa nu se va fi scurs fãrã de rost. Nu vor exista regrete şi neîmpliniri. Sufletul va fi liniştit şi energia în armonie.

Cele douã elemente ce constituie esenţa Eqylife sunt: morala şi înţelegerea

Aspectul moralei conţine: gândurile, acţiunile şi caracterul. Toate acestea trebuie sã fie conforme cu morala. Nu este suficient sã ai gânduri bune, trebuie sã şi faci fapte bune. De asemenea, nu te poţi schimba dacã te mulţumeşti sã faci câteva fapte bune: este necesar sã încerci ca toate acţiunile tale sã fie pozitive. În acest mod, treptat firea ta se va schimba şi vei putea fi “un om de caracter”.

Înţelegerea ce se dezvoltã prin Eqylife este cea a sufletului şi nu a minţii. Practicantul va avea diferite experienţe ce îi vor permite sã înţeleagã ce este energia, cum poate fi ea adusã în interiorul corpului, cum poate fi cultivatã, transformatã, deplasatã de-a lungul meridianelor (şi nu numai), cum poate fi emisã în exteriorul corpului în scop terapeutic sau de apãrare ş.a.m.d. Într-o modalitate similarã, practica va conduce la înţelegerea modului în care energia se transformã în spirit, la felul în care spiritul se întoarce în starea sa naturalã: vidul.

Transformãrile interioare şi punerea accentului pe moralã vor duce la descãtuşarea sufletului, la descoperirea compasiunii şi a iubirii, ce fac posibilã comunicarea cu toate celelalte fiinţe. În acest fel va apare înţelegerea modului în care poţi realmente sã ajuţi o altã fiinţã. Viaţa ta se va schimba: vei realiza şi vei trãi din plin faptul cã faci parte din Univers. Vei simţi în interiorul tãu numai bunãtate, tandreţe, blândeţe, putere interioarã, compasiune şi iubire. Fiinţa ta se va schimba, cei din jurul tãu vor fi transformaţi, existenţa ta va fi o bucurie pentru toate fiinţele, pentru întregul Univers.

Eqylife permite cultivarea corpului şi a sufletului

Etapele ce pot fi parcurse de un practicant Eqylife sunt urmãtoarele:

1) exersarea esenţei corporale pentru a fi transformatã în energie

2) exersarea energiei pentru a fi transformatã în spirit

3) exersarea spiritului pentru a se întoarce în starea de vid

4) exersarea vidului pentru a te contopi cu Calea

Structură curs

  • Gradul 1 –  4 sesiuni  pe lună timp de 3 luni
  • Gradul 2 –  6 sesiuni pe lună timp de 2 luni
  • Gradul 3 –  8 sesiuni pe lună timp de 2 luni

COACH FOR THIS CLASS

EMILY LLOYD

Fitness has always been native and natural for Emily, as she’s always been exposed to it while living in a family of a Yoga instructor and a female Fitness coach…

Right after graduating from college, Emily has made a conscious decision to make Fitness her professional thing.

After working at some notable Fitness clubs in Orlando, Florida, Emily decided to travel the country for a while…

On that road trip, she encountered our studio’s founders, Jason & Mary, who eventually persuaded her into signing up for a position with us and moving to Wyoming for a change!

That decision has benefitted us all, including Emily herself!

That’s because besides excelling in her Fitness routine even more, Emily also mastered the Iyengar yoga, which she now teaches at our classes!

While some wellbeing facilities offer fitness to energize your body and some offer yoga, to relax your mind, we offer both! Sign up for our unique set of classes that are meant to keep your body and your mind intact!

latest Photos from Our GYM