Codul de disciplină

Prezentul cod de disciplină este cel aplicabil în cursurile rezidenţiale. Pentru celelalte cursuri, îndrumătorul vă va aduce la cunoştinţă regulile ce guvernează disciplina cursului.

Fundamentul practicii este conduita morală şi conferă o bază pentru dezvoltarea şi concentrarea minţii, iar purificarea minţii este obţinută prin înţelepciunea cunoaşterii.

Preceptele

Toţi cei care participă la un curs trebuie să respecte cu rigurozitate următoarele cinci precepte, pe durata cursului:

  1. să nu ucizi nici o fiinţă;
  2. să nu furi;
  3. să nu consumi alcool şi alte substanţe halucinogene;
  4. să nu minţi;
  5. să te abţii de la orice intoxicant (suplimente alimentare, medicamente fără prescripţie medicală, etc.)

Cursanţii vechi (aceia care au urmat un curs complet de Gradul 1 sau un curs rezidential de 3 – 10 zile) sunt rugaţi să respecte încă două precepte suplimentare:

06. să nu mănânci după prânz

07. să te abţii de la orice distracţie a simţurilor şi să nu porţi podoabe corporale;

Cursanţii vechi vor respecta preceptul şase consumând doar ceai fără lapte sau suc de fructe în pauza de la ora cinci, în timp ce cursanţii noi vor putea mânca biscuiţi, fursecuri, ceai cu lapte şi fructe. Îndrumătorul va putea dispensa un cursant vechi de a se conforma acestui precept, în cazul în care sănătatea acestuia nu i-o permite. Preceptul şapte va fi respectat de către toţi cursanţii vechi.

Acceptarea Îndrumătorului şi a Tehnicii

În timpul cursului i se cere cursantului să urmeze indicaţiile îndrumatorului şi să se conformeze exact instrucţiunilor. Cursantul trebuie să utilizeze tehnica şi să respecte disciplina fără să adauge sau să omită ceva. Numai având această atitudine de acceptare şi încredere se poate lucra serios. Această acceptare trebuie să fie făcută cu discernământ şi înţelegere, nu sub forma unei supuneri forţate şi oarbe. Această încredere în îndrumător şi în tehnică este esenţială pentru reuşita fiecăruia.

Ritualuri şi Alte Tehnici de Meditaţie

În timpul cursului este esenţial de a suspenda complet orice rit sau practică rituală ca de exemplu: aprinderea de beţigaşe aromate, recitări de mantre, de rugăciuni, cântece sau dansuri, postul complet etc. Orice altă tehnică de meditaţie şi practică curativă vor trebui, de asemenea, suspendate, nu pentru ca s-ar nega eficacitatea lor, ci pentru că este necesar a face o încercare onestă a meditaţiei Eqy, în întreaga sa puritate.

Cursanţii sunt avertizaţi că amestecul deliberat a altor tehnici de meditaţie cu Eqy le va împiedica şi chiar inversa progresul. În ciuda avertismentelor făcute în mod repetat, au fost cazuri când cursanţii au amestecat deliberat această tehnică cu alte tehnici sau ritualuri şi şi-au făcut un mare deserviciu. Neclarităţile, îndoielile sau confuziile trebuie întotdeauna discutate cu îndrumătorul de curs.

Intrevederile cu Îndrumătorul de curs

Îndrumătorul de curs este disponibil pentru întrevederi individuale între orele 12 şi 13. De asemenea, se pot pune întrebări în mod public între orele 21 şi 21.30 în sala de meditaţie. Aceste discuţii sunt destinate clarificării aspectelor legate de tehnică şi întrebărilor ce izvorăsc din discursurile de seară.

Tăcerea e de aur

Tăcerea de aur trebuie păstrată de la începutul stagiului şi până în ultima zi după a doua meditaţie în nemişcare. Tăcerea de aur înseamnă liniştea corporală, verbală şi mentală. Orice formă de comunicare, prin gesturi, cuvinte scrise, semne etc., este interzisă.

Totuşi cursanţii vor putea vorbi cu îndrumătorul de curs ori de câte ori este necesar, ei vor putea, de asemenea, să contacteze organizatorii pentru orice problemă privind cazarea, hrana etc. Aceste contacte vor trebui reduse la minimum. Cursanţii trebuie să încerce să lucreze în condiţii de izolare totală.

Contactul Fizic

Este important ca pe durata cursului să nu existe niciun contact fizic între persoane de sexe diferite sau chiar de acelaşi sex.

Yoga si Alte Exerciţii Fizice

Chiar dacă yoga şi alte exercitii fizice sunt compatibile cu Eqy, acestea trebuie suspendate pe toată durata stagiului, nedispunând de facilităţi potrivite acestui scop. Jogging-ul este şi el interzis. Cursanţii pot exersa, pe durata pauzelor, plimbându-se prin ariile desemnate.

Obiectele Religioase, Rozarii, Cristale, Talismane, etc.

Niciun astfel de obiect nu trebuie adus la curs. Dacă a fost adus din greşeală el trebuie depozitat la management pe durata cursului.

Intoxicanti, Droguri si Medicamente

Este interzis de a aduce la stagiu orice fel de drog, alcool sau alt intoxicant, inclusiv tranchilizante, somnifere şi sedative. Cei care iau medicamente conform prescripţiei medicului trebuie să informeze îndrumătorul de curs.

Tutunul

Pentru sanatatea şi confortul tuturor cursanţilor, fumatul, mestecatul de tutun şi prizatul nu sunt permise la curs.

Hrana

Este imposibil de a satisface preferinţele culinare ale fiecărui cursant. Aceştia sunt rugaţi să se adapteze bucătăriei vegetariene simple, existente la acest curs. Administraţia cursului se angajează să pregatească un meniu echilibrat, sănătos, potrivit meditaţiei. Dacă un cursant, din motive de sănătate, e obligat să urmeze un regim alimentar special, trebuie să informeze organizatorii în cererea de înscriere la curs. Postitul este interzis pe perioada cursului.

Ţinuta Vestimentară

Hainele trebuie să fie simple, neextravagante şi confortabile. Trebuie evitate hainele transparente, mulate pe corp, sau în culori ţipătoare. Statul la plaja cu bustul gol, sau alte forme de nuditate parţială nu sunt autorizate, pentru a minimiza distragerea atenţiei între studenţi.

Curăţenia

Fiindcă nu există maşină de spălat, cursanţii trebuie să îşi spele singuri hainele şi aceasta doar în timpul pauzelor.

Contactele cu Exteriorul

Cursanţii trebuie să rămână în perimetrul cursului până la sfârşitul acestuia. Ei nu pot pleca decât cu permisiunea specială a îndrumătorului de curs. Niciun fel de comunicare cu exteriorul nu este permisă. Aceasta include scrisori, telefoane sau vizitatori. Telefoane mobile sau orice alt tip de dispozitiv electronic trebuie depozitate la organizatori până la sfârşitul cursului. În caz de urgenţă, un prieten sau rudă poate contacta organizatorii.

Muzica, Lectura şi Scrisul

Nu este permis să se cânte, sau să se asculte radio etc. Nu trebuie să se aducă la curs materiale de scris sau de citit. Cursanţii nu trebuie să îşi distragă atenţia luând notiţe. Această restricţie privind scrisul şi lectura serveşte la a sublinia caracterul strict practic al acestei tehnici de meditaţie.

Aparatele de Înregistrare şi Foto

Nu pot fi folosite decât cu permisiunea îndrumătorului de curs.

Finanţarea Cursului

În concordanţă cu tradiţia pură a Eqy, cursurile sunt, în exclusivitate, finanţate prin donaţii. Acestea nu sunt acceptate decât de la cursanţii vechi, adică de la cei care au urmat cel puţin un curs de Gradul 1. Cine participă la curs pentru prima dată poate oferi o donaţie în ultima zi a cursului sau oricând dupa aceea.

Astfel cursul este susţinut de aceia care au realizat ei înşişi beneficiile practicii. Dorind să împarţi aceste binefaceri cu alţii, se poate dona după posibilităţile fiecaruia. Aceste donaţii sunt unica sursă de finanţare a cursurilor în această tradiţie. Nu există vreo fundaţie sau persoane care să le sponsorizeze. Nici îndrumătorii de curs, nici organizatorii nu primesc niciun fel de plată pentru serviciul lor. Astfel, răspândirea Eqy se face în mod pur, liberă de orice formă de comercializare.

Fie că donaţia dumneavoastră este mare sau mică, trebuie oferită cu dorinţa de a-i ajuta pe alţii: ‘Cursul pe care tocmai l-am terminat a fost plătit prin generozitatea cursanţilor anteriori; acum aş vrea să dau şi eu ceva pentru costurile unui curs viitor, astfel încât şi alţii să beneficieze de această tehnică’.

Rezumat

Spiritul care stă la baza disciplinei cerută cursanţilor se poate rezuma astfel:

Aveţi mare grijă să nu deranjaţi pe nimeni. Nu daţi nici o atenţie deranjurilor generate de ceilalţi.

Se poate întampla ca un cursant să nu înţeleagă raţiunile practice ale uneia sau alteia dintre regulile expuse anterior. Decât să lase să încolţeasca îndoiala şi să se instaleze o stare de spirit negativă, este preferabil de a discuta deschis cu îndrumătorul de curs.

Numai disciplina şi efortul susţinut vor asigura cursantului o bună înţelegere a practicii şi obţinerea binefacerilor date de aceasta. Accentul, în timpul acestor zile, este pus pe practică. O regulă de aur este de a medita ca şi cum aţi fi singur, cu mintea direcţionată către interior, ignorând orice distracţie, perturbare exterioară.

În sfârşit, se aminteşte că progresele cursanţilor Eqy depind, în mod unic, de propriile calităţi bune, propria dezvoltare personală şi de cinci factori: eforturi susţinute, credinţă, sinceritate, sănătate şi înţelepciune.

Fie ca regulile şi indicaţiile de mai sus să vă ajute să beneficiaţi la maximum de stagiul dumneavoastră de meditaţie. Noi suntem fericiţi să servim la acest curs şi vă urăm ca experienţa practicii Eqy să vă aducă pace şi armonie.

ORARUL CURSULUI

Urmatorul orar a fost stabilit pentru a permite cursanţilor să menţină o practică continuă. Sunteti sfătuiţi să îl respectaţi cât mai riguros posibil, pentru a obţine cele mai bune rezultate.

5:00 Gongul de trezire
5:30- 6:30   Meditaţie în sala de meditaţie
6:30- 8:00   Pauza mic-dejun
8:00- 9:00   Meditaţie de grup în sala de meditaţie
9:00- 11:00   Meditaţie în sala de meditaţie
11:00- 12:00   Pauza dejun
12:00-13:00   Odihnă şi întrevederi cu îndrumătorul de curs
13:00-14:30   Meditaţie în sala de meditaţie
14:30-15:30   Meditaţie de grup în sala de meditaţie
15:30-17:00   Meditaţie în sala de meditaţie
17:00-18:00   Pauza de ceai
18:00-19:00   Meditaţie de grup în sala de meditaţie
19:00-20:15   Discursul Îndrumătorului de curs
20:15-21:00   Meditaţie de grup în sala de meditaţie
21:00-21:30   Intrebări în sala de meditaţie
21:30   Retragere în camere – Stingerea