Cursuri rezidenţiale

Cursurile rezidenţiale se desfasoară ȋntr-o locaţie special amenajată cursanţii fiind cazaţi ȋn camere de cate 2 sau 4 paturi. Cursurile au o durată de 3 sau 10 zile.

Hrana

Este imposibil de a satisface preferinţele culinare ale fiecarui cursant. Aceştia sunt rugaţi să se adapteze bucătăriei vegetariene simple, existente la acest curs. Administraţia cursului se angajează să pregatească un meniu echilibrat, sănătos, potrivit meditaţiei. Dacă un cursant, din motive de sănătate, e obligat să urmeze un regim alimentar special, trebuie să informeze organizatorii în cererea de înscriere la curs. Postitul este interzis pe perioada cursului.

Ţinuta Vestimentară

Hainele trebuie să fie simple, neextravagante şi confortabile. Trebuie evitate hainele transparente, mulate pe corp, sau în culori ţipătoare. Statul la plaja cu bustul gol, sau alte forme de nuditate parţială nu sunt autorizate, pentru a minimiza distragerea atenţiei între studenţi.

Curăţenia

Fiindcă nu există maşină de spălat, cursanţii trebuie să îşi spele singuri hainele şi aceasta doar în timpul pauzelor.

Contactele cu Exteriorul

Cursanţii trebuie să rămână în perimetrul cursului până la sfârşitul acestuia. Ei nu pot pleca decât cu permisiunea specială a îndrumătorului de curs. Niciun fel de comunicare cu exteriorul nu este permisă. Aceasta include scrisori, telefoane sau vizitatori. Telefoane mobile sau orice alt tip de dispozitiv electronic trebuie depozitate la organizatori până la sfârşitul cursului. În caz de urgenţă, un prieten sau rudă poate contacta organizatorii.

Muzica, Lectura şi Scrisul

Nu este permis să se cânte, sau să se asculte radio etc. Nu trebuie să se aducă la curs materiale de scris sau de citit. Cursanţii nu trebuie să îşi distragă atenţia luând notiţe. Această restricţie privind scrisul şi lectura serveşte la a sublinia caracterul strict practic al acestei tehnici de meditaţie.

Aparatele de Înregistrare şi Foto

Nu pot fi folosite decât cu permisiunea îndrumătorului de curs.

Finanţarea Cursului

În concordanţă cu tradiţia pură a Eqylibrului cursurile sunt, în exclusivitate, finanţate prin donaţii. Acestea nu sunt acceptate decât de la cursanţii vechi, adică de la cei care au urmat cel puţin un curs de Gradul 1. Cine participă la curs pentru prima dată poate oferi o donaţie în ultima zi a cursului sau oricând dupa aceea.

Astfel cursul este susţinut de aceia care au realizat ei înşişi beneficiile practicii. Dorind să împarţi aceste binefaceri cu alţii, se poate dona după posibilităţile fiecaruia. Aceste donaţii sunt unica sursă de finanţare a cursurilor în această tradiţie. Nu există vreo fundaţie sau persoane care să le sponsorizeze. Nici îndrumătorii de curs, nici organizatorii nu primesc niciun fel de plată pentru serviciul lor. Astfel, răspândirea Eqylibrului se face în mod pur, liberă de orice formă de comercializare.

Fie că donaţia dumneavoastră este mare sau mică, trebuie oferită cu dorinţa de a-i ajuta pe alţii: ‘Cursul pe care tocmai l-am terminat a fost plătit prin generozitatea cursanţilor anteriori; acum aş vrea să dau şi eu ceva pentru costurile unui curs viitor, astfel încât şi alţii să beneficieze de această tehnică’.

Rezumat

Spiritul care stă la baza disciplinei cerută cursanţilor se poate rezuma astfel:

Aveţi mare grijă să nu deranjaţi pe nimeni. Nu daţi nici o atenţie deranjurilor generate de ceilalţi.

Se poate întampla ca un cursant să nu înţeleagă raţiunile practice ale uneia sau alteia dintre regulile expuse anterior. Decât să lase să încolţeasca îndoiala şi să se instaleze o stare de spirit negativă, este preferabil de a discuta deschis cu îndrumătorul de curs.

Numai disciplina şi efortul susţinut vor asigura cursantului o bună înţelegere a practicii şi obţinerea binefacerilor date de aceasta. Accentul, în timpul acestor zile, este pus pe practică. O regulă de aur este de a medita ca şi cum aţi fi singur, cu mintea direcţionată către interior, ignorând orice distracţie, perturbare exterioară.

În sfârşit, se aminteşte că progresele cursanţilor Eqy depind, în mod unic, de propriile calităţi bune, propria dezvoltare personală şi de cinci factori: eforturi susţinute, credinţă, sinceritate, sănătate şi înţelepciune.

Fie ca regulile şi indicaţiile de mai sus să vă ajute să beneficiaţi la maximum de stagiul dumneavoastră de meditaţie. Noi suntem fericiţi să servim la acest curs şi vă urăm ca experienţa practicii Eqy să vă aducă pace şi armonie.O

ORARUL CURSULUI

Urmatorul orar a fost stabilit pentru a permite cursanţilor să menţină o practică continuă. Sunteti sfătuiţi să îl respectaţi cât mai riguros posibil, pentru a obţine cele mai bune rezultate.

5:00Gongul de trezire
5:30- 6:30Meditaţie în sala de meditaţie
6:30- 8:00Pauza mic-dejun
8:00- 9:00Meditaţie de grup în sala de meditaţie
9:00- 11:00Meditaţie în sala de meditaţie
11:00- 12:00Pauza dejun
12:00-13:00Odihnă şi întrevederi cu îndrumătorul de curs
13:00-14:30Meditaţie în sala de meditaţie
14:30-15:30Meditaţie de grup în sala de meditaţie
15:30-17:00Meditaţie în sala de meditaţie
17:00-18:00Pauza de ceai
18:00-19:00Meditaţie de grup în sala de meditaţie
19:00-20:15Discursul Îndrumătorului de curs în sala de meditaţie
20:15-21:00Meditaţie de grup în sala de meditaţie
21:00-21:30Intrebări în sala de meditaţie
21:30Retragere în camere – Stingerea