Eqyway

Eqyway


Ce este Eqyway Eqyway este o disciplinã spiritualã, o practicã terapeuticã, o ştiinţã a vieţii. Eqyway are urmãtoarele pãrţi importante: 1) prevenirea apariţiei bolilor, întãrirea sãnãtãţii, tratarea afecţiunilor, 2) întãrirea corpului şi a sufletului, prelungirea vieţii şi atingerea longevitãţii, 3) creşterea capacitãţii de cunoaştere, 4) armonizarea omului cu mediul înconjurãtor, 5) descoperirea capacitãţilor deosebite ale omului şi consolidarea lor 6) modelarea caracterului şi a moralei Eqyway este o modalitate de exersare a corpului şi a “inimii” (sufletului), de cultivare a naturii şi a vieţii, o metodã idealã de transformare a organismului, de menţinere a unei bune stãri de sãnãtate, de vindecare a bolilor şi de atingere a longevitãţii, o artã demonstrativã, o “tehnicã de descãtuşare a înţelepciunii”. De asemenea, el este o ştiinţã ce înglobeazã mai multe ştiinţe, legatã îndeosebi de actualele ştiinţe naturale şi sociale, este “tehnica avansatã a tehnicilor avansate actuale.” Eqyway are forme dinamice şi forme statice. Accentul se pune însã pe alternarea tehnicilor statice cu cele dinamice. Formele dinamice cresc energia şi vigoarea corpului, pe când cele statice acţioneazã asupra fluidelor corpului (sângele, saliva, sucurile gastrice, diversele secreţii ale glandelor, ş.a.m.d.) şi asupra stãrii interioare. Caracteristicile Eqyway sunt: comod, benefic sănătăţii şi longevităţii “Comod” se referã la faptul cã nu sunt necesare condiţii speciale (aparaturã, loc sau îmbrãcãminte deosebitã) pentru a practica: se poate exersa indiferent de sex, vârstã, starea corpului, într-o încãpere sau în aer liber, pe vreme frumoasã sau urâtã, şezând, mergând, culcat, în timpul lucrului sau al repaosului ş.a.m.d. Practica Eqyway duce la îndepãrtarea afecţiunilor, chiar şi la a celor existente în stare latentã, permite întãrirea sãnãtãţii şi în timp duce la atingerea longevitãţii. În acest fel omul poate trãi mult mai mult, iar bãtrâneţea sa va fi una decentã, plinã de înţelepciune, viaţa nu se va fi scurs fãrã de rost. Nu vor exista regrete şi neîmpliniri. Sufletul va fi liniştit şi energia în armonie. Cele douã elemente ce constituie esenţa Eqyway sunt: morala şi înţelegerea Aspectul moralei conţine: gândurile, acţiunile şi caracterul. Toate acestea trebuie sã fie conforme cu morala. Nu este suficient sã ai gânduri bune, trebuie sã şi faci fapte bune. De asemenea, nu te poţi schimba dacã te mulţumeşti sã faci câteva fapte bune: este necesar sã încerci ca toate acţiunile tale sã fie pozitive. În acest mod, treptat firea ta se va schimba şi vei putea fi “un om de caracter”. Înţelegerea ce se dezvoltã prin Eqy este cea a sufletului şi nu a minţii. Practicantul va avea diferite experienţe ce îi vor permite sã înţeleagã ce este energia, cum poate fi ea adusã în interiorul corpului, cum poate fi cultivatã, transformatã, deplasatã de-a lungul meridianelor (şi nu numai), cum poate fi emisã în exteriorul corpului în scop terapeutic sau de apãrare ş.a.m.d. Într-o modalitate similarã, practica va conduce la înţelegerea modului în care energia se transformã în spirit, la felul în care spiritul se întoarce în starea sa naturalã: vidul. Transformãrile interioare şi punerea accentului pe moralã vor duce la descãtuşarea sufletului, la descoperirea compasiunii şi a iubirii, ce fac posibilã comunicarea cu toate celelalte fiinţe. În acest fel va apare înţelegerea modului în care poţi realmente sã ajuţi o altã fiinţã. Viaţa ta se va schimba: vei realiza şi vei trãi din plin faptul cã faci parte din Univers. Vei simţi în interiorul tãu numai bunãtate, tandreţe, blândeţe, putere interioarã, compasiune şi iubire. Fiinţa ta se va schimba, cei din jurul tãu vor fi transformaţi, existenţa ta va fi o bucurie pentru toate fiinţele, pentru întregul Univers. Eqyway permite cultivarea corpului şi a sufletului Etapele ce pot fi parcurse de un practicant Eqy sunt urmãtoarele: 1) exersarea esenţei corporale pentru a fi transformatã în energie 2) exersarea energiei pentru a fi transformatã în spirit 3) exersarea spiritului pentru a se întoarce în starea de vid 4) exersarea vidului pentru a te contopi cu Calea

Structură curs

  • Gradul 1 -  3 sesiuni rezidentiale de 3 zile
  • Gradul 2 -  3 sesiuni rezidentiale de 3 zile
  • Gradul 3 -  3 sesiuni rezidentiale de 3 zile

DETALII DESPRE CURS

EQYWAY
Eqyway este un curs de meditaţie destinat tuturor persoanelor care au finalizat cursul Eqy. Este o tehnică de meditaţie activă care presupune meditaţie în timpul mişcării corpului.
Cursul se desfăşoară în Centrul International de Meditaţii Eqylife situat în localitatea Măgura, judeţul Dâmboviţa. Grupa de cursanţi va fi formată din maxim 15 persoane. Cazarea si masa sunt asigurate pe toata perioada derularii cursului. Pentru participarea la acest curs va trebui să aveţi o ţinută vestimentară decentă şi lejeră. La intrarea în sala de curs, încălţămintea va fi depozitată în locul special amenajat. Pe toată perioada derularii cursului, cursanţii vor pastra liniştea respectând regula "Tăcerii de aur" din codul de disciplină. Fumatul, consumul de alimente şi băuturi în sala de curs sunt interzise. Comunicarea cu îndrumătorul de curs se va face numai după finalizarea orei de curs. (întrebări, lamuriri despre tehnica predată)
Totul se schimbă. Tot ceea ce există trece prin acelaşi ciclu al existenţei – naştere, bătrâneţe, boală şi moarte. Doar viaţa este continuă, căutându-şi tot timpul noi forme de manifestare. Viaţa este un proces sau curgere care nu a început niciodată şi nu se va termina niciodată.

Fotografii: Sala noastră de meditaţii